کارتن بسته بندی کاهو

کارتن بسته بندی کاهو و کلم صادراتی + قیمت 1402

کارتن بسته بندی کاهو رومانو و آیسبرگ

کارتن بسته بندی کاهو رومانو و آیسبرگ برای صادرات این محصولات پرفروش در بازار استفاده می شود. علامو ه بر سبد و توری که باری بسته بندی استفاده می شود…

تماس بگیرید