کارتن بسته بندی هندوانه

کارتن بسته بندی هندوانه + لیست قیمت 🍉

کارتن بسته بندی هندوانه + لیست قیمت 🍉

کارتن بسته بندی هندوانه یکی از نمونه محصولات ما می باشد که به صورت عمده در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این کارتن جهت صادرات محصول هندوانه بسیار تاثیر گذار…

تماس بگیرید