پلاستیک مالچ

34210dd7a7f5d190ab5ebcc5d50e69a7

بازرگانی فروش پلاستیک مالچ کشاورزی

امروزه بسیاری از کشاورزان برای اینکه خواص موجود در خاک را حفظ کرده و همچنین از هدر رفت رطوبت موجود در سطح آن جلوگیری نمایند، از روشی به نام مالچ استفاده می کنند

Call Now Buttonتماس بگیرید